Địa chỉ: 1/7B Đường Linh Đông, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
    Số ĐT: 038.888.6948 – 0963.196.653
    Email: trangiaphatdecor@gmail.com
    Website: trangiaphatdecor.com
    Ngân hàng: CT TNHH SX TM DT TRAN GIA PHAT DECOR
    STK: 0381000534996 – Tại NH Vietcombank Chi Nhánh Thủ Đức